Overslaan en naar de inhoud gaan

Al een aantal strategische oefeningen rond buyer persona’s en buyer journeys achter de rug, een duidelijke visie waar je naartoe wil met je bedrijf maar geen idee hoe je er geraakt en welke content je moet gaan produceren? Dan komt een Content Strategie als geroepen.

Een content strategie is een essentieel onderdeel van je digitale marketingactiviteiten. Niet alleen vormt ze de basis van al je activiteiten rond zoekmachinemarketing (zoals SEO en SEA), maar ze bepaalt ook hoe je gaat communiceren met je klanten en leads en wat je hen op welke momenten in hun aankoopproces gaat vertellen. Het is dan ook een ideale, zowel strategische als operationele aanvulling op je bestaande digitale strategie (bij Mia maakt een contentplan en -strategie sowieso deel uit van onze volledige Digitale Strategie).

Drie fases tot contentsucces

content analyse

Content Analyse

Een eerste fase bestaat eruit om inzicht te vergaren in je huidige marketingstrategie. Wat zijn je boodschappen? Welke sterktes haal je aan? Waar ga je communiceren en met welke doelen? We nemen daarbij ook je huidige activiteiten op contentvlak onder loep:

 • wat zijn de inspanningen geweest tot nu toe?
 • welke resultaten waren er?
 • wat werkte wel en wat niet?
 • zijn er technische elementen die het succes beperken?
 • welke formats en platforms bieden meer kans op succes?
 • hoe voorzien we een evenwicht tussen marktcommunicatie en eigen communicatie?

Door samen aan de slag te gaan en uitgebreid uw huidige situatie in kaart te brengen, proberen we in deze fase al een eerste groep kansen en opportuniteiten te bepalen.

content structuur

Content Structuur

In deze fase bekijken we hoe we de content gaan inzetten en naar wie al die content wordt gericht, al dan niet op basis van bestaande strategische documenten. We bekijken:

 • Welke platforms ideaal zijn voor de doelgroep
 • Op welke manier de content wordt uitgewerkt
 • Hoe we de content bij de klant/lead krijgen
 • Aan welke styling en tone of voice moet de content voldoen
 • Hoe de content optimaal aan SEO eisen kan voldoen
 • Hoe verloopt het productieproces en wie moet op welke momenten goedkeuring geven
content roadmap

  Content Roadmap

  De Content Roadmap voegt de eerste twee onderdelen van de content strategie als het ware samen tot een stappenplan. Een concrete gids om je te helpen bij je contentcreatie, met daarin:

  • Concrete onderwerpen, gekozen op basis van zowel relevantie als zoekvolumes
  • Voor welke kanalen is deze content en hoe wordt dit aangepakt
  • Timing en agenda voor de content
  • Belangrijke KPI’s voor elk contentstuk

  Het resultaat?

  Eenvoudig: een duidelijk plan dat je zowel strategisch als operationeel verder helpt. We vertellen niet alleen wat je moet doen, maar ook hoe je het moet doen en wat je er van mag verwachten. Indien gewenst kunnen onze content specialisten je werknemers ook verder bijstaan bij de uitrol van het plan. Niet alleen bij de creatie van content, maar ook bij het opleiden en rapporteren. Zo kan je rekenen op resultaten!